Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

Klanten Portal

Inspectie

Bij de inspectie processen wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen. In de uitgangspunten zijn de afstemming van de techniek op de interne en externe alarmorganisatie en de bouwkundige maatregelen die de brandveiligheid waarborgt.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert volgende inspecties voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties uit:

Basisontwerp (PvE/UPD):

 • Norm-Conformiteit
 • CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Detailontwerp (tekeningen, blokschema, functiematrix):

 • Norm-Conformiteit
 • CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Initiële Inspectie:

 • Norm-Conformiteit (Steekproef inspecties (Leveren) voor KIWA en CIBV)
 • CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Vervolg (periodieke) Inspecties:

 • Norm-Conformiteit
 • CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen:

 • Offerte aanvraag: 1 werkdag na aanvraag, offerte gereed en verstuurd.
 • ​5 werkdagen na inspectie, inspectierapport en certificaat gereed en verstuurd.
 • Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd.
 • Portal voor online opslag van uw inspectie documenten.
 • De inspecties worden door heel Nederland uitgevoerd.

Accreditatie

Organisatie

Mladen Bijekic

Eigenaar

0628429366

Marijana Bijekic

Administratie

Özkan Çiçek

Inspecteur

0615688502

Jos Wolters

Inspecteur

0640592449

Johan Jansen Thuis

Inspecteur

0623095640

Over ons

We gaan in Nederland steeds bewuster om met brandveiligheid en inspecties. De regels en het toezicht op naleving van de regels zijn de laatste jaren verder aangescherpt (Bouwbesluit 2012). Brandveiligheid is een zeer belangrijk aspect. Zo heeft de overheid voor de meeste installaties brandveiligheid-voorwaarden gesteld voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning. Voor installaties die worden aangebracht op wens van een gebruiker/eigenaar worden door verzekeraars brandveiligheidvoorwaarden gesteld als onderdeel van een verzekeringscontract.

Wilt u de brandveiligheid van uw bedrijf optimaliseren dan is Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV uw partner voor uitvoeren van de inspectie aan brandmeld-ontruimingsalarminstallaties. ​Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV inspecteert alle beveiligingsinstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van inspecties.

Uniek in de inspectiebranche is de enorme expertise die bij Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV aanwezig is op alle mogelijke werkterreinen en die​ afgestemd is op uw specifieke wensen.

Klachten