Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

Klanten Portal

Slide
Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV
Slide
Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

OVER ONS

We gaan in Nederland steeds bewuster om met brandveiligheid en inspecties. De regels en het toezicht op naleving van de regels zijn de laatste jaren verder aangescherpt (Bouwbesluit 2012). Brandveiligheid is een zeer belangrijk aspect. Zo heeft de overheid voor de meeste installaties brandveiligheidsvoorwaarden gesteld voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning. Voor installaties die worden aangebracht op wens van een gebruiker/eigenaar worden door verzekeraars brandveiligheidsvoorwaarden gesteld als onderdeel van een verzekeringscontract.


Wilt u de brandveiligheid van uw bedrijf optimaliseren dan is Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV uw partner voor uitvoeren van de inspectie aan uw brandmeld-ontruimingsalarminstallaties. Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV inspecteert alle beveiligingsinstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen.

 

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen

 

  • Offerte aanvraag: 1 werkdag na aanvraag, offerte gereed en verstuurd
  • 5 werkdagen na inspectie, inspectierapport en certificaat gereed en verstuurd
  • Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd
  • Portal voor online opslag van uw inspectie documenten
  • De inspecties worden door heel Nederland uitgevoerd

 

INSPECTIE

Inspecties vinden veelal plaats op basis van de afgeleide doelstellingen volgens het CCV-schema.
(BIO) Bouwkundig, Organisatorisch en Installatietechnisch.
Het Bouwbesluit 2012 stelt diverse eisen aan de brandbeveiliging voor gebouwen.
Gebouwen moeten veilig worden gebruikt zodat bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s lopen.
Bij een brand zijn brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties cruciaal voor de veiligheid van de gebruikers van een gebouw, het beperken van de schade en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit.

ONZE DIENSTEN

Brandmeldinstallatie

Ontruimingsalarminstallaties

Bouwplaatsbeveiliging

BORG

REOB

Ontruimingsplan