Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

Klanten Portal

DIENSTEN

Diensten

Basisontwerp (PvE/UPD):

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Detailontwerp:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Initiële Inspectie:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Initiële inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen. De initiële fase van inspecteren bij aanleg bestaat in het algemeen uit drie onderdelen: de inspectie van het basisontwerp, de inspectie van het detailontwerp en de inspectie op locatie.

Vervolg (periodieke) Inspecties:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Vervolg inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen. Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd. Bij de vervolginspectie om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling.

Type Installaties:

Brandmeldinstallaties

Ontruimingsalarminstallaties type A 
Ontruimingsalarminstallaties type B 
Ontruimingsalarminstallaties stil (PZI, attentiepanelen, DECT, private GSM toestellen voor ontruiming )

Draadloze brandmeldinstallaties

Brandveiligheid-scan (BIO)

Bouwkundig
Installatietechnisch
Organisatorisch

 

Het doel van deze inspectie is het huidige brandveiligheidsniveau van het totale gebouw inzichtelijk te maken. In het rapport wordt het niveau van de voorzieningen omschreven en eventuele tekortkomingen vastgelegd. Het rapport wordt ondersteund door een fotorapportage en een spreadsheet waarin de gebreken per geconstateerde tekortkoming worden vastgelegd. Aan het einde van deze rapportage is bekend of er voldaan wordt aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit

Norm-Conformiteit (NEN2535 en NEN2575)

Basisontwerp (PvE/UPD)
Detailontwerp (tekeningen, blokschema, functiematrix)
Brandmeldinstallatie
Ontruimingsalarminstallaties

Inspectiecertificaat brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Een Inspectiecertificaat brand-ontruimingalarminstallatie geeft vertrouwen aan opdrachtgevers. Als een inspectie is uitgevoerd en het object voldoet aan alle (BIO) doelstellingen, dan wordt een inspectiecertificaat verstrekt.