Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

Klanten Portal

OVER ONS

Over ons

OVER ONS

We gaan in Nederland steeds bewuster om met brandveiligheid en inspecties. De regels en het toezicht op naleving van de regels zijn de laatste jaren verder aangescherpt (Bouwbesluit 2012). Brandveiligheid is een zeer belangrijk aspect. Zo heeft de overheid voor de meeste installaties brandveiligheidsvoorwaarden gesteld voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning. Voor installaties die worden aangebracht op wens van een gebruiker/eigenaar worden door verzekeraars brandveiligheidsvoorwaarden gesteld als onderdeel van een verzekeringscontract.

Wilt u de brandveiligheid van uw bedrijf optimaliseren dan is Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV uw partner voor uitvoeren van de inspectie aan uw brandmeld-ontruimingsalarminstallaties. Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV inspecteert alle beveiligingsinstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van inspecties.
Lemaro heeft een schat aan kennis en ervaring in huis. Kennis die voortdurend up to date wordt gehouden door het volgen van trainingen en harmonisatie overleg.

Uniek in de inspectiebranche is de enorme expertise die bij Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV aanwezig is op alle mogelijke werkterreinen en die afgestemd is op uw specifieke wensen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert haar inspectieactiviteiten onafhankelijk en onpartijdig uit en opereert als een Type A inspectie-instelling. Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV worden geïnspecteerd. Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren items/objecten.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen

 

 • Offerte aanvraag: 1 werkdag na aanvraag, offerte gereed en verstuurd
 • 5 werkdagen na inspectie, inspectierapport en certificaat gereed en verstuurd
 • Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd
 • Portal voor online opslag van uw inspectie documenten
 • De inspecties worden door heel Nederland uitgevoerd
 

KWALITEITSHANDBOEK VAN MAKANO

Indien u uw organisatie wil certificeren conform de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001 en CCV-schema dan bevat het kwaliteitshandboek de volgende hoofdstukken:

 

 • Visie, missie, doelstellingen en strategie;
 • Organisatie inrichting en leiderschap;
 • Primaire proces met een plan (beleid);
 • Secundaire processen voor kwaliteitsmanagement, middelen,klachtenprocedure, auditprocedure;
 • Ondersteunende processen;
 • Formulieren.

 

Elk product of dienst die uw organisatie levert, voldoet aan de eisen die uw klant eraan stelt.

 

Aan alle gestelde eisen vanuit de CCV-schema voldoet elke organisatie reeds voor 80%. Bij de laatste 20% gaat het om het vastleggen en aantoonbaar maken van beleid, controles en verbeteringen.

 

MAKANO kan ook interne audit uitvoeren, ter voorbereiding voor audit uitgevoerd door de certificatie instelling..
Ondersteunen met oplossen van tekortkomingen conform 4-O’s systematiek (Oorzaak, Omvang, Oplossing, Operationeel, Effectiviteit).
Kwalitetshandboek en formulieren van Makano helpt u om deze processen goed te waarborgen / uitvoeren.